Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1

Logo
Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 1
Tỉnh
Hải Phòng
Địa chỉ
Số 51 Lê Lai, Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Mã số chỉ định
VietGAP-CN-13-01
Phạm vi chứng nhận
Chứng nhận VietGAP trong chăn nuôi
Số điện thoại
(84) 0313.837.124 - Fax: 0313.837.507
Email
tonghop.nafi1@mard.gov.vn
Website
Ngày Cấp
30/06/2016
Ngày hết hạn
29/06/2021
File Quyết định chỉ định