Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp Thái Nguyên

Logo
Trung tâm kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp Thái Nguyên
Tỉnh
Thái Nguyên
Địa chỉ
Tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, Thành Phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Mã số chỉ định
Phạm vi chứng nhận
bò sữa, lợn, gia cầm và ong
Số điện thoại
0280.3851718/ 3854390
Email
ttkdgiong.vtnn@gmail.com
Website
Ngày Cấp
30/07/2013
Ngày hết hạn
30/07/2018