Cơ sở Trần Đình

Tỉnh
Hải Dương
Địa chỉ
Tân Dân, Chí Linh. Hải Dương
Mã số VietGAP
VietGAP-TS-13-08-26-0001
Số điện thoại
0932209109
Sản phẩm
Cá (cá trắm đen, cá chép)
Ngày Cấp
17/09/2018
Ngày hết hạn
16/09/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Đình
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert