Cơ sở Lê Hữu Nhiệm

Tỉnh
Cà Mau
Địa chỉ
Thửa đất 152 Tờ bản đồ số 22, ấp Lung Đước, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, Cà Mau
Mã số VietGAP
VietGAP-TS-13-02-96-0003
Số điện thoại
0945490929
Sản phẩm
Tôm, cua, cá, nhuyễn thể sinh thái
Tổng diện tích (ha)
60.000 mét vuông
Sản lượng dự kiến
4 tấn
Ngày Cấp
26/07/2017
Ngày hết hạn
25/07/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Lê Hữu Nhiệm
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm chuyển giao công nghệ và dịch vụ thủy sản Việt Nam (FITES)