Tổ hợp tác cá tra VietGAP số 2

Tỉnh
Đồng Tháp
Địa chỉ
xã Bình Thạnh, thị xã Hồng ngự, Đồng Tháp
Mã số VietGAP
VietGAP-TS-13-08-87-0014
Số điện thoại
Sản phẩm
Cá tra
Ngày Cấp
30/12/2015
Ngày hết hạn
29/12/2017
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Khắc Phục
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert