Công ty Cổ phần XNK thủy sản Cần Thơ

Tỉnh
Cần Thơ
Địa chỉ
Lô 2.12, KCN Trà Nóc 2, Phước Thới, Ô Môn, TP Cần Thơ
Mã số VietGAP
VietGAP-TS-13-08-86-0014
Số điện thoại
07103 744 629
Sản phẩm
Cá tra
Ngày Cấp
22/06/2016
Ngày hết hạn
21/06/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Lê Thành Được
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert
Website