Hợp tác xã nông ngư 14/10 Hòa Nhờ A

Tỉnh
Sóc Trăng
Địa chỉ
Ấp Hoà Nhờ A-xã Hoà Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Mã số VietGAP
VietGAP-TS-13-08-94-0004
Số điện thoại
01275931655
Sản phẩm
Tôm thẻ, tôm sú
Sản lượng dự kiến
55tấn/vụ
Ngày Cấp
31/12/2015
Ngày hết hạn
30/12/2017
Chủ cơ sở sản xuất
Ngô Công Luận
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert