Trai Trạng Đào Ngọc Thân

Tỉnh
Đắk Lắk
Địa chỉ
Thôn 7, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-66-0001
Số điện thoại
0932 404044
Sản phẩm
Vịt đẻ trứng
Ngày Cấp
20/12/2018
Ngày hết hạn
19/12/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Đào Ngọc Nghĩa
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert