Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Tỉnh
Vĩnh Phúc
Địa chỉ
Thị trấn Hương Canh , huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-26-0002
Số điện thoại
0913219469
Sản phẩm
Lơn (Lợn thịt)
Ngày Cấp
12/03/2018
Ngày hết hạn
11/03/2020
Chủ cơ sở sản xuất
SanJeev Kumar
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert