Công ty CP Thái Việt Swine Line

Tỉnh
Quảng Nam
Địa chỉ
Trung Luong, Tam My Tay, Nui Thanh, Quang Nam
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-49-0001
Số điện thoại
0911899731
Sản phẩm
Lợn (Lơn thịt và lợn hậu bị)
Ngày Cấp
25/01/2018
Ngày hết hạn
18/01/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Hà Vĩnh Phát
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert