Hộ chăn nuôi Nguyễn Trọng Huy

Tỉnh
Thừa Thiên - Huế
Địa chỉ
Thôn 2, Phú Sơn, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-46-0002
Số điện thoại
01223592669
Sản phẩm
Ngày Cấp
30/12/2017
Ngày hết hạn
29/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Trọng Huy
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert