Hô kinh doanh Nguyễn Thanh Sơn

Tỉnh
Bình Dương
Địa chỉ
Ấp Long Nguyên, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-74-0021
Số điện thoại
02837104187
Sản phẩm
Lợn (Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho Lợn thịt)
Ngày Cấp
08/12/2017
Ngày hết hạn
07/12/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Thanh Sơn
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert