Trang trại Nguyễn Thị Liên

Tỉnh
Hưng Yên
Địa chỉ
Thôn 3 Quảng Châu, thành Phố Hưng Yên
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-33-0004
Số điện thoại
0974816743
Sản phẩm
Lợn thịt và lợn nái
Ngày Cấp
07/10/2017
Ngày hết hạn
06/10/2019
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Văn Phú
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert