Cơ sở chăn nuôi Đào Chí Lăng

Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Thôn Đông Lâu, xã Thụy An, huyên Ba Vì, thành phố Hà Nội
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-01-0008
Số điện thoại
0912813351
Sản phẩm
lợn thịt và lợn nái
Ngày Cấp
28/08/2017
Ngày hết hạn
27/08/2017
Chủ cơ sở sản xuất
Đào Chi Lăng
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert