Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh kinh doanh heo giống

Tỉnh
Đồng Nai
Địa chỉ
Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-75-0004
Số điện thoại
0613836251
Sản phẩm
Lợn thịt
Ngày Cấp
10/08/2017
Ngày hết hạn
20/09/2018
Chủ cơ sở sản xuất
JIRA WIT RACHATANAN
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert