Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ kinh doanh tổng hợp Duy Đại Sơn

Tỉnh
Quảng Nam
Địa chỉ
Thôn Phú Nhuận 2, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-49-0002-02
Số điện thoại
0905 710103
Sản phẩm
Gà trứng
Ngày Cấp
27/05/2017
Ngày hết hạn
26/05/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Võ Ngọc Sơn
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert