Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu

Tỉnh
Sơn La
Địa chỉ
Tiểu khu cơ quan thị trấn Nông Trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-14-0001
Số điện thoại
022.3866.065
Sản phẩm
Quy trình chăn nuôi bò sữa
Ngày Cấp
23/03/2016
Ngày hết hạn
22/03/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Công Chiến
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert