Công ty TNHH nông nghiệp Làng Sen Việt Nam - GILT

Tỉnh
Bình Phước
Địa chỉ
Ấp Baven, Xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-70-0001
Số điện thoại
0866805057
Sản phẩm
Lợn (lợn thịt, lợn hậu bị)
Ngày Cấp
05/05/2016
Ngày hết hạn
04/05/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Chị Thúy
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert