Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Tuấn Anh

Tỉnh
Bình Dương
Địa chỉ
Ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-74-0018
Số điện thoại
0918 198 599
Sản phẩm
Lợn (lợn thịt)
Ngày Cấp
17/10/2016
Ngày hết hạn
16/10/2018
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Tuấn Anh
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert