Công ty TNHH một thành viên bò sữa TP. Hồ Chí Minh

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
xã An Phú, huyện Củ Chi, thành Phố Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-CN-12-01-89-0001
Số điện thoại
08.37941 490
Sản phẩm
Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi bò sữa an toàn Việt Nam
Ngày Cấp
17/11/2015
Ngày hết hạn
16/11/2017
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Việt Hồng
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert
Website