Hộ kinh doanh Trần Hữu Tâm

Tỉnh
Sóc Trăng
Địa chỉ
Ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
Mã số VietGAP
VICB 3001.9-C1
Số điện thoại
01652295772
Sản phẩm
Quả (Cam Sành, Cam Xoàn, Bưởi da xanh)
Ngày Cấp
14/01/2019
Ngày hết hạn
13/01/2021
Chủ cơ sở sản xuất
TRẦN HỮU TÂM
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert