HTX Nông nghiệp Tâp Lập

Tỉnh
Kiên Giang
Địa chỉ
Số 513, khu phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
Mã số VietGAP
VICB 3056.9-C1
Số điện thoại
0762610404
Sản phẩm
Lúa
Ngày Cấp
07/12/2018
Ngày hết hạn
06/12/2021
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Tiến
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert