Trung tâm thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao - Viện di chuyền Nông nghiệp Việt Nam

Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Phạm Văn Đồng, Hà Nội
Mã số VietGAP
VICB 2832.9-C1-A6
Số điện thoại
0972710929
Sản phẩm
Chuối (chuối tiêu hồng)
Ngày Cấp
26/11/2018
Ngày hết hạn
07/08/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Cô Hương (Phó giám đốc trung tâm)
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert