Tổ Hợp Tác Sản Xuất Bưởi An Toàn Theo Tiêu Chuẩn VietGAP Xã Tiên Hội

Tỉnh
Thái Nguyên
Địa chỉ
Tiên Trường, Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-19-0009
Số điện thoại
0978555975
Sản phẩm
Quả (Bưởi)
Tổng diện tích (ha)
10,71
Sản lượng dự kiến
333 tấn
Ngày Cấp
14/11/2018
Ngày hết hạn
13/11/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Tổ Hợp Tác Sản Xuất Bưởi An Toàn Theo Tiêu Chuẩn VietGAP Xã Tiên Hội
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO