Nông trại dưa lưới An Bình (ABM. Farm)

Tỉnh
Tây Ninh
Địa chỉ
Thanh Bình, An Bình, Châu Thành, Tây Ninh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-72-0064
Số điện thoại
0913956116
Sản phẩm
Quả (Dưa lưới)
Tổng diện tích (ha)
1
Sản lượng dự kiến
160 tấn
Ngày Cấp
27/09/2018
Ngày hết hạn
26/09/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nông trại dưa lưới An Bình (ABM. Farm)
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO