Tổ hợp tác sản xuất bưởi da xanh Thành Đước

Tỉnh
Bến Tre
Địa chỉ
Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-83-0009
Số điện thoại
01689630881
Sản phẩm
Quả (bưởi da xanh)
Tổng diện tích (ha)
4,9
Sản lượng dự kiến
60 tấn
Ngày Cấp
04/09/2018
Ngày hết hạn
03/09/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Âu Hải Phong
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO