HTX Xây dựng dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chấn Yên

Tỉnh
Sơn La
Địa chỉ
Bản Pe, Song Pe, Bắc Yên, Sơn La
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-14-0007
Số điện thoại
0978864087
Sản phẩm
Quả (Nhãn)
Tổng diện tích (ha)
2
Sản lượng dự kiến
30 tấn
Ngày Cấp
05/09/2018
Ngày hết hạn
04/09/2020
Chủ cơ sở sản xuất
HTX Xây dựng dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Chấn Yên
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO