Hợp Tác xã Dứa Háng Lìa Mường Chà

Tỉnh
Điện Biên
Địa chỉ
Sa Lông, Mường Chà , Điện Biên
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-11-0003
Số điện thoại
0912 369 201
Sản phẩm
Quả (Dứa)
Tổng diện tích (ha)
24
Sản lượng dự kiến
360 tấn
Ngày Cấp
28/08/2018
Ngày hết hạn
27/08/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Hợp Tác xã Dứa Háng Lìa Mường Chà
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO