HTX Na Sang

Tỉnh
Điện Biên
Địa chỉ
Na Sang, Mường Chà , Điện Biên
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-11-0004
Số điện thoại
01649055568
Sản phẩm
Quả (Dứa)
Tổng diện tích (ha)
63
Sản lượng dự kiến
945 tấn
Ngày Cấp
28/08/2018
Ngày hết hạn
27/08/2020
Chủ cơ sở sản xuất
HTX Na Sang
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO