Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Tân Cường

Tỉnh
Đồng Tháp
Địa chỉ
Phú Cường, Tam Nông, Đồng Tháp
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-87-0040
Số điện thoại
0976605193
Sản phẩm
Lúa
Tổng diện tích (ha)
20
Sản lượng dự kiến
280 tấn
Ngày Cấp
29/08/2018
Ngày hết hạn
28/08/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Tân Cường
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO