HTX Sản Xuất và Tiêu Thụ Chanh Cao Lãnh

Tỉnh
Đồng Tháp
Địa chỉ
Bình Linh, Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-87-0042
Số điện thoại
01274532108
Sản phẩm
Quả (Chanh)
Tổng diện tích (ha)
31,86
Sản lượng dự kiến
960 tấn
Ngày Cấp
29/08/2018
Ngày hết hạn
28/08/2020
Chủ cơ sở sản xuất
HTX Sản Xuất và Tiêu Thụ Chanh Cao Lãnh
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO