Trần Văn Kiên

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
8, Bình Mỹ, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0576
Số điện thoại
0966 392 622
Sản phẩm
Rau (Rau muống nước)
Tổng diện tích (ha)
0,8
Sản lượng dự kiến
160 tấn
Ngày Cấp
26/03/2018
Ngày hết hạn
25/03/2020
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM