Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Phú Thịnh

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Khu phố Phú Thịnh, Thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0687
Số điện thoại
0908033391
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
21,96
Sản lượng dự kiến
630 tấn
Ngày Cấp
27/04/2018
Ngày hết hạn
26/04/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Trương Văn Hai
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận