Tổ số 01 Tổ liên kết sản xuất lúa VietGAP xã Trí Bình

Tỉnh
Tây Ninh
Địa chỉ
Trí Bình, Châu Thành, Tây Ninh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-72-0031
Số điện thoại
0913 650380
Sản phẩm
Lúa
Ngày Cấp
23/04/2018
Ngày hết hạn
22/04/2020
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO