Chu Thị Thu

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
8, Bình Mỹ, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0596
Số điện thoại
0163 2475 129
Sản phẩm
Rau (Rau muống nước)
Tổng diện tích (ha)
0,7
Sản lượng dự kiến
140 tấn
Ngày Cấp
23/04/2018
Ngày hết hạn
22/04/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Chu Thị Thu
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM