Nguyễn Tấn Vị (Thành viên HtX Phước An)

Tỉnh
Hồ Chí Minh
Địa chỉ
3, Tân Quý Tây, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-06-79-0592
Số điện thoại
0126 4440 049
Sản phẩm
Rau (Rau diếp cá)
Tổng diện tích (ha)
0,075
Sản lượng dự kiến
5 tấn
Ngày Cấp
23/04/2018
Ngày hết hạn
22/04/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Tấn Vị
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp HCM