Hợp tác xã rau An toàn Trung Nha

Tỉnh
Vĩnh Phúc
Địa chỉ
Trung Nha, Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-12-02-26-0001
Số điện thoại
01664702141
Sản phẩm
Rau (rau cải các loại, dưa chuột, rau muống)
Tổng diện tích (ha)
3
Sản lượng dự kiến
260 tấn
Ngày Cấp
20/04/2018
Ngày hết hạn
19/04/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Xuân Minh
Tổ chức chứng nhận
Chọn tổ chức