Nhóm LKSX thanh long VietGAP Phú Sung 2

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Phú Sung, Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0408
Số điện thoại
01659676825
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
59,25
Sản lượng dự kiến
1762,5 tấn
Ngày Cấp
20/04/2018
Ngày hết hạn
19/04/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Đặng Công
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận