Tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGAP Đá Bàn

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Ku Kê, Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0686
Số điện thoại
0919525880
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
20,27
Sản lượng dự kiến
600 tấn
Ngày Cấp
16/04/2018
Ngày hết hạn
15/04/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Trung
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận