Nhóm sản xuất thanh long VietGAP Lầm Giáo 2

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
Khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0684
Số điện thoại
0916247677
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
15,54
Sản lượng dự kiến
460 tấn
Ngày Cấp
16/04/2018
Ngày hết hạn
15/04/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Lê Thanh Tâm
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận