Nhóm liên kết sản xuất thanh long VietGAP Lâm Giáo 1

Tỉnh
Bình Thuận
Địa chỉ
KP Lâm Giáo, thị trấn Ma lâm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-14-02-60-0683
Số điện thoại
0978625046
Sản phẩm
Quả (thanh long)
Tổng diện tích (ha)
16,18
Sản lượng dự kiến
480 tấn
Ngày Cấp
16/04/2018
Ngày hết hạn
15/04/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Võ Văn Năm
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cây thanh long Bình Thuận