Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam

Tỉnh
Trà Vinh
Địa chỉ
Phú Cần, Tiểu Cần, Trà Vinh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-84-0008
Số điện thoại
026943746991
Sản phẩm
Lúa
Tổng diện tích (ha)
13,08
Sản lượng dự kiến
194 tấn
Ngày Cấp
12/04/2018
Ngày hết hạn
11/04/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Bùi Thị Nhàn
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO