Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ tổng hợp Đạt Thắng

Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Thượng Cốc, Phúc Thọ, Hà Nội
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-15-03-01-0076
Số điện thoại
0976209368
Sản phẩm
Rau (Măng tây)
Tổng diện tích (ha)
0,5
Sản lượng dự kiến
4,5 tấn
Ngày Cấp
06/04/2018
Ngày hết hạn
05/04/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Nguyễn Văn Hào
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội