Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ
Số 37 đường 3/2 , Phường 8 , TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-12-02-77-0001
Số điện thoại
02543852738
Sản phẩm
Quả (Dưa lưới)
Tổng diện tích (ha)
1,6
Sản lượng dự kiến
250 tấn
Ngày Cấp
16/03/2018
Ngày hết hạn
15/03/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Võ Thành Tài
Tổ chức chứng nhận
Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert