Tổ liên kết sản xuất lúa số 01 xã Long thành Nam huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Tỉnh
Tây Ninh
Địa chỉ
Hòa Thành Nam, Hòa Thành, Tây Ninh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-72-0060
Số điện thoại
0908 842 588
Sản phẩm
Lúa
Tổng diện tích (ha)
75
Sản lượng dự kiến
1125 tấn
Ngày Cấp
12/03/2018
Ngày hết hạn
11/03/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Văn Ninh
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO