Cơ sở gạo sinh học Tháp Mười

Tỉnh
Đồng Tháp
Địa chỉ
Trường Xuân, Tháp Mười, Đồng Tháp
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-87-0012
Số điện thoại
0907 795 670
Sản phẩm
Lúa
Tổng diện tích (ha)
10
Sản lượng dự kiến
210 tấn
Ngày Cấp
09/03/2018
Ngày hết hạn
08/03/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Lê Văn Mười Ba
Tổ chức chứng nhận
Chọn tổ chức