Tổ liên kết sản xuất lúa xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng

Tỉnh
Tây Ninh
Địa chỉ
Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-72-0054
Số điện thoại
0987 919 139
Sản phẩm
Lúa
Tổng diện tích (ha)
32
Sản lượng dự kiến
480 tấn
Ngày Cấp
09/03/2018
Ngày hết hạn
08/03/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Phạm Thanh Hồng
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO