Tổ liên kết sản xuất lúa theo quy trình VietGAP ấp Bến Mương xã Thạnh Đức

Tỉnh
Tây Ninh
Địa chỉ
Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-72-0047
Số điện thoại
01667 923697
Sản phẩm
Lúa
Tổng diện tích (ha)
55,3
Sản lượng dự kiến
752 tấn
Ngày Cấp
08/03/2018
Ngày hết hạn
07/03/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Trương Văn Hoàng
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO