Tổ liên kết sản xuất lúa VietGAP Phước Hội A

Tỉnh
Tây Ninh
Địa chỉ
Phước Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-13-04-72-0041
Số điện thoại
01667 923697
Sản phẩm
Lúa
Tổng diện tích (ha)
31
Sản lượng dự kiến
465 tấn
Ngày Cấp
08/03/2018
Ngày hết hạn
07/03/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Trần Quang Minh
Tổ chức chứng nhận
Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ NHONHO