Hợp tác xã Táo sông Đáy

Tỉnh
Hà Nội
Địa chỉ
Cụm 6, Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội
Mã số VietGAP
VietGAP-TT-15-03-01-0073
Số điện thoại
0982555087
Sản phẩm
Quả (Táo đại, bưởi Diễn, ổi Đài Loan, dưa lê)
Tổng diện tích (ha)
4,97
Sản lượng dự kiến
160 tấn
Ngày Cấp
05/02/2018
Ngày hết hạn
04/02/2020
Chủ cơ sở sản xuất
Đỗ Đình Thân
Tổ chức chứng nhận
Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội